середа, 22 червня 2011 р.

Конституція - найвищий закон держави!

 
                                   

     Усім, напевне, відомо, що термін "конституція" походить від латинського слова "констітутіо", що означає в перекладі "встановлення", "устрій". Нині під конституцією розуміють цілу систему загальнообов'язкових норм, що мають, як правило, найвищу юридичну силу та регулюють основи відносин між людиною і суспільством, з одного боку, та державою - з іншого, а також засади організації самої держави та її відносин зі світовим співтовариством. Конституція в сучасному світі є невід'ємним атрибутом держави, ознакою її суверенності. Саме в Конституції вміщені сукупні юридичні норми, які закріплюють основні права і свободи людини та громадянина, визначають засади суспільного устрою, форми державного правління і державного устрою, основи організації центральних і місцевих органів державної влади, їх компетенцію та взаємовідносини, державні символи й столицю. Можна прямо сказати, що Конституція України свого роду є законом всіх законів. Вона може бути змінена тільки в особливому, встановленому, як правило, нею самою порядку. Така зміна тягне за собою перегляд раніше прийнятих законів та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності зміненим положенням конституції.Як зарубіжна, так і наша українська історія, свідчать про те, що конституції приймаються в результаті компромісу між різними соціально-політичними силами з таких докорінних питань як межі втручання держави в життя суспільства і окремих індивідів, форми організації та здійснення державної влади, права і свободи людини. Як вираження такого компромісу слід розглядати також Конституцію України.
Прийнята Конституція України увібрала в себе світовий досвід державотворення та побудована на засадах, де найвищою цінністю є її народ. За своєю сутністю вона виходить із загальнолюдських, загальнонародних інтересів і потреб. Це акт, котрий на найвищому правовому рівні закріплює певний баланс інтересів усіх соціальних верств суспільства, націй, етнічних груп Усі люди є рівними у своїй гідності та правах. Вона не допускає жодних привілеїв чи обмежень за ознаками раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального характеру.
  У бібліотеці до Дня Конституції організовано книжкову виставку. 

Немає коментарів: